Wróć do listy

25 października 2019

25 października 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA, wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, w ramach cyklu "WARSZTATY PRAKTYKÓW BIZNESU".
 
To nie pomyłka, tym razem warsztaty odbędą się w piątek 25 października, aby dać możliwośc uczestnictwa Słuchaczom przybywającym na zjazd weekendowy.

Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 18.00 - 20.00, na 23 piętrze budynku PKiN, Plac Defilad 1, w Warszawie.

W ramach warsztatów kontynuować będziemy tematykę bezpieczeństwa w biznesie. Tym razem wprowadzimy Państwa w tematykę bezpieczeństwa antyterrorystycznego w biznesie.

W dobie współczesnych wyzwań w zapewnieniu bezpieczeństwa, należy kłaść jak największy nacisk na elementarną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zapobieganiu im. W powszechnym przekonaniu, sfera bezpieczeństwa antyterrorystycznego z pozoru jest dedykowana przede wszystkim służbom państwowym. W obecnych realiach geopolitycznych i formalnoprawnych, każdy z nas jest ważnym elementem antyterrorystycznej układanki, tylko… mało kto o tym wie!

Celem szkolenia będzie zbudowanie świadomości oraz umiejętności dostosowania się do zagrożeń, w aspektach obowiązków firm i organizacji, ale także osób fizycznych. Kluczem do zrozumienia takiej potrzeby jest globalna teza antyterrorystów XXI wieku: Nie pytaj czy zamach się zdarzy, lecz Kiedy on nastąpi. Co wtedy?

Na powyższe oraz wiele innych pytań odpowie prowadzący warsztat Pan Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas i nFlo sp. z o.o. oraz Pan Piotr Caliński, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo Sp. z o.o., Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas.

Grzegorz Cieślak to były członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem oraz Instytutu Analiz Informacji Collegium Civitas. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki Północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. Ekspert Profilaktyki Terroryzmu, uprawniony instruktor minerstwa – pirotechniki oraz Ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Autor projektów „(Nie)bezpieczna przesyłka” [1], „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Tarcza” [2], „B.O.S.S.” [3], „BEHAV” [4],  „Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych”, współautor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej „LIDER” [5] oraz „A.L.E.R.T. [6]”. Autor metody szacowania ryzyka i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej. 
[1] Projekt kompleksowego zabezpieczenia systemu recepcji przesyłek i dostaw materiałowych
[2] Projekt ewaluacji efektywności Planów Ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu
[3] Projekt dot. Bezpieczeństwa osób o szczególnym statusie społecznym, politycznym i ekonomicznym
[4] Projekt kształtowania taktyki w procesach kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych
[5] Metoda organizacji ćwiczeń
[6] Metoda organizacji zabezpieczenia przed skutkami działania uzbrojonego sprawcy w obiekcie.

Piotr Caliński, prawnik, UAM. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001-2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji. Od 2009 r. zatrudniony w PSE S.A., gdzie stworzył Biuro Audytu Wewnętrznego, a następnie nim zarządzał. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A. W 2016 r. stworzył nową strukturę̨ Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Od 2016 do czerwca 2018 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183.


 
Pamiętaj, tym razem spotykamy się w piątek!

REJESTRACJA


 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Należy wypełnić formularz rejestracyjny (link powyżej). Pierwszeństwo posiadają Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów MBA INE PAN. 

Wydarzenie jest nieodpłatne.
Słuchacze i Absolwenci uprawnieni są do dwukrotnego skorzystania z wydarzeń Stowarzyszenia. Przed uczestnictwem w trzecim wydarzeniu, powinni złożyć deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i opłacić składkę członkowską (szczegóły w sekcji Dołącz).

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają certyfikat z warsztatów.