JAK DOŁĄCZYĆ

Przyjęcie w poczet członków odbywa się w trzech krokach:

Wniosek o przyjęcie
Kandydat na członka naszego Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia wypełnionej deklaracji, którą można pobrać poniżej. Podpisaną deklarację należy przesłać w postaci skanu lub w wersji papierowej na adres, który znajduje się w zakładce ,,Kontakt”. Możliwe jest również elektroniczne złożenie deklaracji członkowskiej, wystarczy kliknąć tutaj.

Weryfikacja kandydata
Złożona przez kandydata deklaracja zostaje poddana przez Zarząd Stowarzyszenia procesowi weryfikacji. W jej trakcie kandydat może zostać poproszony o przekazanie dodatkowych informacji lub może zostać zaproponowany mu termin spotkania.

Decyzja Zarządu
Na podstawie złożonego wniosku oraz procesu weryfikacyjnego Zarząd postanawia o warunkowym przyjęciu kandydata w poczet członków. Decyzja staje się ostateczną i pełnoprawną po wpłaceniu składki członkowskiej, która wynosi 40,00 PLN za rok 2023/2024.

 


   Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia