CELE STOWARZYSZENIA

 • utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych oraz towarzyskich wśród studentów i absolwentów programów MBA,
 • wymiana doświadczeń zawodowych oraz świadczenie pomocy koleżeńskiej,
 • rozwój wiedzy profesjonalnej członków Stowarzyszenia w zakresie ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych związanych z pracą menedżera,
 • działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej słuchaczy i absolwentów programów MBA, ich promocję w kręgach biznesu, nauki, kultury oraz wśród władz lokalnych, samorządowych i państwowych,
 • podejmowanie działań podnoszących poziom merytoryczny oraz rangę i prestiż programów Master of Business Administration,
 • dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku studenta
  i absolwenta programu MBA.


CELE REALIZUJEMY POPRZEZ
 
 • zorganizowaną platformę wymiany doświadczeń zawodowych, transferu wiedzy oraz ofert pracy, usług
  i produktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów tematycznych, zjazdów absolwentów, paneli dyskusyjnych oraz spotkań z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz władz państwowych i samorządowych związanych
  z działalnością stowarzyszenia,
 • organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, dobroczynnym i innym, wspierających rozwój kontaktów towarzyskich wśród członków Stowarzyszenia,
 • działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej słuchaczy i absolwentów programów MBA, ich promocję w kręgach biznesu, nauki, kultury oraz wśród władz lokalnych, samorządowych i państwowych,
 • wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach związanych z rozwojem ich kariery zawodowej,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i z pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi
  i zagranicznymi w zakresie edukacji, integracji i wymiany wiedzy w obszarach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Wstąp do Stowarzyszenia MBA INE PAN, szczegóły znajdziesz w zakładce "Członkostwo".