STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW MBA

Stowarzyszenie Absolwentów MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk powstało z inicjatywy uczestników VII edycji programu Executive Master of Business Administration. Studia były dla nas okresem, podczas którego mieliśmy okazję poznać wielu wspaniałych ludzi. Przyjaźń i dobre kontakty z tego okresu pozostały do dziś.

Na zajęciach, w ramach wspólnie prowadzonych projektów, mieliśmy okazję wymieniać się doświadczeniami, poznawać specyfikę zarządzania w różnych branżach i w różnych sektorach. Wszystko to pozwalało nam na znaczące poszerzenie swoich kompetencji oraz wiedzy. Stąd pojawiło się pytanie - czemu więc tego nie kontynuować?

Stowarzyszenie nasze stawia sobie za zadanie ułatwić jego członkom rozwijanie swoich karier zawodowych i nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych między innymi poprzez szkolenia, wykłady, wymianę doświadczeń pomiędzy członkami, czy też organizację spotkań z ciekawymi ludźmi. Wspólnie poszukujemy inspiracji, które zmotywują nas do bycia jeszcze lepszymi menedżerami!

Statut pobierz