INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk został utworzony na podstawie uchwały Prezydium PAN
z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia
7 października 1999 r.

Z Instytutem związanych jest wielu uczonych, będących chlubą polskiej ekonomii, pełniących obecnie lub
w przeszłości wysokie funkcje w tym: Premiera RP,

Prezydenta m.st. Warszawy, trzech Prezesów NBP (w tym aktualny), trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, trzech senatorów, czterech doradców Prezydenta RP, czterech ambasadorów RP, sześciu posłów i dziesięciu ministrów.

W ostatnim okresie Instytut przechodzi dynamiczny proces zmian dzięki czemu w 2014 r. Social Science Research Network sklasyfikował INE PAN po raz pierwszy w historii instytutu i od razu na 136 pozycji wśród 1.500 najlepszych ośrodków ekonomicznych na świecie.

Zadania Instytutu:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych,
 • rozwój kadr naukowych,
 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
 • propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą,
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Polską Akademię Nauk.

Zakres badań realizowanych w Instytucie:

 • teorii ekonomii,
 • polityki gospodarczej,
 • analiz, prognoz i studiów strategicznych, dotyczących gospodarki polskiej,
 • analiz gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski.

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje i prowadzi szereg studiów w szczególności, doktoranckie oraz studia
podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. W roku akademickim 2014/2015
Instytut zapraszamy do studiowania na następujących rodzajach Studiów:
 • podyplomowe  szerokoprofilowe studia zawodowe,
 • Executive Doctor of Business Administration (EDBA),
 • w języku polskim, studia podyplomowe,
 • z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów,
 • Executive Master of Business Administration (EMBA),
 • w języku polskim, studia podyplomowe,
 • podyplomowe specjalistyczne studia zawodowe,
 • Rachunkowość,
 • Praktyczne Metody Statystyczne,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Ekonomia Menedżerska.