Wróć do listy

Studia MBA INE PAN rok akademicki 2020/21


Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prowadzi studia doktoranckie oraz studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu  i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności  kadry naukowej oraz kwalifikacji  kierowników życia  społeczno-gospodarczego.

Studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone w INE PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności,  przekwalifikowanie się  i  zmianę pola aktywności zawodowej.

W bieżącym roku akademickim zapraszamy do studiowania na następujących szerokoprofilowych i specjalistycznych rodzajach Studiów:

    www.inepan.pl/studia-ine-pan

INE PAN posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.
Źródło: www.inepan.pl